{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

/限時好康/

 2024.03月 新旺集瓷 |春來踏青趣
 
 
 2024.02月 新旺集瓷 |好醞龍乎禮
 
 
 2024.01月 新旺集瓷 |春醞龍來
 
 
 2023.12月 新旺集瓷 |暖心聖誕禮
 
 
 2023.11月 新旺集瓷 |世界哈囉日
 
 
 2023.10月 新旺集瓷 |鶯歌產地開放日
 
 
 2023.09月 新旺集瓷 |秋季團圓獻禮
 
 
 2023.08月 新旺集瓷 |夏季咖啡指南
 
 
 2023.07月 新旺集瓷 |夏日暑樂趣
 
 
 2023.06月 新旺集瓷 |生活儀式感
 
 
 2023.05月 新旺集瓷 |復古時光機
 
 
 2023.04月 新旺集瓷 |春遊踏青趣
 
 
 2023.03月 新旺集瓷 |闔家童樂會
 
 
 2023.02月 新旺集瓷 |復刻食光記憶
 
 
20230130 7-ELEVEN取貨 中杯熱拿鐵

 

 2023.01月 新旺集瓷 |迎春器陶有禮
 
 
 2022.12月 新旺集瓷 |冬日會員好賞
 
 
 2022.11月 新旺集瓷秋日Chill手作
 
 
20221020吃飯的美學~鶯歌產地品牌x台灣星級餐廳